Trans-Lex

Biuro Tłumaczeń Trans-Lex - z nami zrozumiesz

Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych Trans-Lex Warszawa to firma z tradycją. Oferuje tłumaczenia ustne i pisemne - także przysięgłe. Założona została w 1991 r. Będąc częścią wiodącej międzynarodowej korporacji zatrudnia elitę fachowców poszczególnych dziedzin w 6o językach. Jako jedyna na rynku udziela pełnych gwarancji na wykonane tłumczenia. Po konkurencyjnych cenach i zawsze w uzgodnionym terminie.

Trans-Lex - Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Warszawa

Zasady przyjmowania zleceń na tłumaczenia ustne

Czas pracy tłumacza liczy się od chwili jego stawienia się w wyznaczonym miejscu do momentu zwolnienia go (tzw. "dyspozycyjnosć").

Jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Zatem jesli np. tłumacz pracował 1 godzinę, rozliczany jest za 4 godziny pracy. Jesli pracował 5 godzin - za 8 godzin.

W przypadku pracy na wyjeździe czas pracy tłumacza rozlicza się według stawki 8-godzinnej, a każda godzina czasu dojazdu i powrotu naliczana jest jako 50% stawki godzinowej tłumaczenia.

Każda rozpoczęta 9. i 10. godzina pracy tłumacza liczona jest jako 150% stawki godzinowej. 11. i kolejna - jako 200% stawki.

Przerwy w pracy tłumacza nie dłuższe niż 2-godzinne wliczają się w jego czas pracy.

Do stawki za tłumaczenie w niedziele i swięta dolicza się 50%.

Tłumacz zachowuje zarówno tresć tłumaczonych rozmów, konferencji i prelekcji, jak również wszelkie okolicznosci z nimi zwišzane w całkowitej tajemnicy.

W przypadku zleceń od stałych klientów powyższe zasady są indywidualnie negocjowane.

             ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa    *    tel: (22) 8277101     *    kom: 601221552
                                         e-mail:   translex@translex.com.pl      translex@zigzag.pl