Trans-Lex

Biuro Tłumaczeń Trans-Lex - z nami zrozumiesz

Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych Trans-Lex Warszawa to firma z tradycją. Oferuje tłumaczenia ustne i pisemne - także przysięgłe. Założona została w 1991 r. Będąc częścią wiodącej międzynarodowej korporacji zatrudnia elitę fachowców poszczególnych dziedzin w 6o językach. Jako jedyna na rynku udziela pełnych gwarancji na wykonane tłumczenia. Po konkurencyjnych cenach i zawsze w uzgodnionym terminie.

Trans-Lex - Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Warszawa

Zasady przyjmowania zleceń na tłumaczenia pisemne

Jednostką rozliczeniową jest strona przetłumaczonego tekstu, którą stanowi 1.500 znaków włącznie ze spacjami (zliczane edytorem MS Word). W przypadku tłumaczeń przysięgłych - 1.125 znaków.

Za tryb zwykły uważa się pracę w tempie do 5 stron dziennie licząc od dnia następnego po dniu zlecenia, nie licząc niedziel i świąt. Do tekstów przetłumaczonych w tempie 6-7 stron dziennie (tryb pilny) do ceny bazowej dolicza się 50%. Za tryb ekspresowy uważa sie pracę wykonaną w tempie od 8 stron dziennie lub wszelkie prace "z dnia na dzień" i do cen za takie prace dolicza się 100% stawki bazowej.

Za zachowanie układu strony nie nalicza się dodatkowych opłat. Jednak za zachowanie szaty graficznej (np. wykresy, zdjęcia, diagramy w formacie .pdf) do stawki bazowej dolicza się 20%. W przypadku układów stron wymagających szczególnego nakładu pracy stawkę negocjuje się indywidualnie.

W przypadku zlecenia dokumentów takich, że stworzenie kolejnego tłumaczenia wymaga tylko sczytania tekstu i naniesienia pewnych poprawek, każdy 2. i kolejny dokument rozliczany jest za 50% stawki.

Do tłumaczeń z języka obcego na inny język obcy do stawki dolicza się 50%.

W przypadku tekstów o szczególnym stopniu specjalizacji (np. szczegółowe dokumentacje techniczne) lub tłumaczeń literackich stawki negocjuje się indywidualnie.

W przypadku odwołania zlecenia przez klienta, klienta obciąża się za pracę wykonaną do momentu wycofania zlecenia, a wykonane tłumaczenie jest przekazywane zleceniodawcy.

Wykonana praca prekazywana jest w formie wyznaczonej przez klienta (płyta CD, mail, wydruk, przesłanie pocztą lub kurierem, odbiór osobisty)

Przyjęcie zlecenia automatycznie zobowiązuje Trans-Lex do zachowania poufności odnośnie treści tekstu.

             ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa    *    tel: (22) 8277101     *    kom: 601221552
                                         e-mail:   translex@translex.com.pl      translex@zigzag.pl