Trans-Lex

Biuro Tłumaczeń Trans-Lex - z nami zrozumiesz

Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych Trans-Lex Warszawa to firma z tradycją. Oferuje tłumaczenia ustne i pisemne - także przysięgłe. Założona została w 1991 r. Będąc częścią wiodącej międzynarodowej korporacji zatrudnia elitę fachowców poszczególnych dziedzin w 6o językach. Jako jedyna na rynku udziela pełnych gwarancji na wykonane tłumczenia. Po konkurencyjnych cenach i zawsze w uzgodnionym terminie.

Trans-Lex - Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Warszawa

Tłumaczenia przysięgłe

Nasza agencja ma do dyspozycji liczną grupę tłumaczy przysięgłych zarejestrowanych przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Nasz rejestr obejmuje tłumaczy niemal wszystkich języków świata. Nie ma też ograniczeń odnośnie dziedzin, w jakich możemy wykonać tłumaczenie przysięgłe. Tłumaczymy wszelkie dokumenty urzędowe: umowy, wyciiągi z rejestru, bilanse, dokumenty samochodowe (pojazdy sprowadzane z zagranicy) po najniższyxh na rynku cenach, akty USC, dyplomy, świadectwa itp. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego ma moc prawną.

Przy zawieraniu umowy spółki międzynarodowej, czy podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego, który po ustnym tłumaczeniu przebiegu spotkania poświadcza rzetelność dokonanych tłumaczeń swoją pieczęcią.

Zapraszamy do współpracy.
             ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa    *    tel: (22) 8277101     *    kom: 601221552
                                         e-mail:   translex@translex.com.pl      translex@zigzag.pl