Trans-Lex

Biuro Tłumaczeń Trans-Lex - z nami zrozumiesz

Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych Trans-Lex Warszawa to firma z tradycją. Oferuje tłumaczenia ustne i pisemne - także przysięgłe. Założona została w 1991 r. Będąc częścią wiodącej międzynarodowej korporacji zatrudnia elitę fachowców poszczególnych dziedzin w 6o językach. Jako jedyna na rynku udziela pełnych gwarancji na wykonane tłumczenia. Po konkurencyjnych cenach i zawsze w uzgodnionym terminie.

Trans-Lex - Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Warszawa

Tłumaczenia ustne

Przyjmujemy zamówienia na tłumaczenia ustne w każdej praktycznie dziedzinie. W przypadku konferencji zapewniamy sprzęt do obsługi tłumaczeń (kabiny, słuchawki, mikrofony, sprzęt audiowizualny, sprzęt nagłośnieniowy, multifonyitp.). Zapewniamy transport sprzętu i fachową obsługę techniczną. Mamy w dorobku obsługę prestiżowych konferencji międzynarodowych na szczycie, ważnych prelecji, rozmów międzynarodowych. Tłumaczenia prowadzą zawodocy wyłonieni z elity tłumaczy. Mogą one być dokonywane w przeróżnej postaci:

- Tłumaczenia symultaniczne kabinowe (również w więcej niż dwóch językach);
- Tłumaczenia konsekutywne (wykłady, prelekcje, rozmowy);
- Tłumaczenia specjalistyczne;
- Tłumaczenie podczas prowadzonych rozmów telefonicznych;
- Tworzenie lektorskiej ścieżki dźwiękowej filmów;
- Obsługa posiedzeń przez tłumacza przysięgłego (np. zebranie akcjonariuszy);
- Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego w kancelariach notarialnych (np. umowa spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy itp.).

Nasi tłumacze mają duże doświadczenie. Cechuje ich doskonała dykcja i wymowa, pracują w skupieniu, zachowując przy tym podzielność uwagi, odznaczają się doskonałą pamięcią (ważne w przypadku tłumaczeń konsekutywnych). Podczas rozmów na szczeblu międzynarodowym potrafią tak zinterpretować wypowiedzi, by zatuszować wszelkie niezręczności w nich zawarte.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat nie wpłynęła do nas ani jedna reklamacja na pracę tłumaczy.

Jakość tłumaczeń jest zgodna z normą ISO 9001:2010.

             ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa    *    tel: (22) 8277101     *    kom: 601221552
                                         e-mail:   translex@translex.com.pl      translex@zigzag.pl